AutoCAD 2014 PL. Pierwsze kroki
  • Zniżka: 35%
  • Cena: 39.00 25.35 zł
Dodaj AutoCAD 2014 PL. Pierwsze kroki do koszyka
Modelowanie 3D w programie AutoCAD
  • Cena: 43.90 zł

Książka chwilowo niedostępna.

  • Cena:

Książka chwilowo niedostępna.

Głębokie wykopy. Projektowanie i wykonawstwo

W książce opisano metody projektowania i wykonania głębokich wykopów, które są nieodłącznym elementem budownictwa komunikacyjnego, podziemnego i ogólnego. Uwzględniono w niej zalecenia nowych norm europejskich, a zwłaszcza normy Eurokod 7 i pokrewnych. Szczególnie wnikliwie opisano zaga ...Czytaj więcej // The tab part
-10%41,87 PLN
5 5 1 Product


+

W książce opisano metody projektowania i wykonania głębokich wykopów, które są nieodłącznym elementem budownictwa komunikacyjnego, podziemnego i ogólnego. Uwzględniono w niej zalecenia nowych norm europejskich, a zwłaszcza normy Eurokod 7 i pokrewnych. Szczególnie wnikliwie opisano zagadnienia rozpoznania geotechnicznego i doboru parametrów, projektowania, monitorowania oraz stosowania norm europejskich. Z uwagi na rolę zagadnień analizy ryzyka we wstępie zamieszczono podstawowe informacje o zarządzaniu ryzykiem w realizacji wykopów głębokich. 

Książka jest adresowana zwłaszcza do studentów specjalności: konstrukcje budowlane i inżynierskie, mosty i budowle podziemne oraz inżynieria komunikacyjna. Z pewnością będzie również przydatna dla początkujących pracowników firm wykonawczych i biur projektowych.

Spis treści:

Przedmowa 7
Rozdział 1. Wprowadzenie 9
1.1. Definicje 9 
1.2. Uwarunkowania prawne związane z projektowaniem i budową głębokich wykopów 9 
1.3. Ryzyko w projektowaniu i realizacji głębokich wykopów 12
 
Rozdział 2. Rodzaje obudowy głębokiego wykopu 15 
2.1. Wstęp 15 
2.2. Ściana szczelinowa 16 
2.3. Obudowa berlińska 22 
2.4. Ściana paryska 26 
2.5. Ścianka zgrodzic stalowych 26 
2.6. Palisady 28 
2.7. Ściana z kolumn wykonanych metodą iniekcji strumieniowej 31 
2.8. Ściana gwoździowana 33
 
Rozdział 3. Metody wykonania głębokich wykopów 35 
3.1. Wykop szerokoprzestrzenny 35 
3.1.1. Wykop w obudowie wzmocnionej rozporami 38 
3.1.2. Wykop w obudowie kotwionej 45 
3.1.3. Wykop z przyporą z gruntu rodzimego 48 
3.2. Metoda stropowa 50 
3.2.1. Metoda stropowa klasyczna 51 
3.2.2. Metoda półstropowa 57 
3.2.3. Metoda top & down 60 
3.3. Metody kombinowane 60 
3.4. Problemy odwodnienia wykopów 64 
3.5. Wpływ rozwiązań funkcjonalnych obiektu na metody budowy głębokich wykopów 66
 
Rozdział 4. Kotwy gruntowe 69 
4.1. Wstęp 69 
4.2. Konstrukcja i technologia kotwy gruntowej 69 
4.3. Projektowanie kotew gruntowych 74 
4.4. Badania kotew gruntowych 78
 
Rozdział 5. Rozpoznanie geotechniczne 85 
5.1. Zakres rozpoznania 85 
5.2. Ocena parametrów geotechnicznych 86 
5.3. Ocena parametrów odkształcalności podłoża 88 
5.4. Metody wyznaczania współczynnika kh 89 
5.4.1. Metoda wykorzystująca stan gruntu (Terzaghi) 90 
5.4.2. Metody empiryczne 90 
5.4.3. Metoda Chadeissona 92 
5.5. Ocena współczynnika parcia spoczynkowego K0 93 
5.6. Podsumowanie 95
 
Rozdział 6. Metody obliczania sił wewnętrznych i przemieszczeń ścian głębokich wykopów 97 
6.1. Wprowadzenie 97 
6.2. Metody klasyczne 98 
6.3. Metoda modułu reakcji podłoża 101 
6.4. Metoda elementów skończonych 103 
6.4.1. Wstęp 103 
6.4.2. Model Coulomba-Mohra 104 
6.4.3. Model Druckera-Pragera 105 
6.4.4. Modele Cam-Clay i Modified Cam-Clay 106 
6.4.5. Zakres stosowania MES w analizie obudów wykopów 108
 
Rozdział 7. Projektowanie obudów głębokich wykopów 110 
7.1. Wstęp 110 
7.2. Wybór metody analizy statycznej obudowy wykopu 110 
7.3. Zawartość projektu budowlanego 115 
7.4. Projektowanie obudów wykopów według Eurokodu 7 135
 
Rozdział 8. Ocena i monitorowanie przemieszczeń ścian i dna głębokich wykopów 152 
8.1. Prognoza przemieszczeń 153 
8.1.1. Metody analityczne 153 
8.1.2. Metody empiryczne i półempiryczne 161 
8.2. Pomiary przemieszczeń 163 
8.3. Wpływ wykonania głębokiego wykopu na otoczenie 168 
8.4. Zagrożenia i awarie 169
 
Bibliografia 171

miękka
978-83-206-1918-8
Anna Siemińska-Lewandowska
1 / dodruk / 2013
Lista komentarzy:
Nie ma jeszcze opublikowanych komentarzy.
Ocena:

Dodaj swoje uwagi na temat tego produktu:

Użytkownik:
Adres e-mail: