AutoCAD 2014 PL. Pierwsze kroki
  • Zniżka: 40%
  • Cena: 39.00 23.40 zł
Dodaj AutoCAD 2014 PL. Pierwsze kroki do koszyka
Modelowanie 3D w programie AutoCAD
  • Cena: 43.90 zł

Książka chwilowo niedostępna.

  • Cena:

Książka chwilowo niedostępna.

Urządzenia dylatacyjne w mostowych obiektach drogowych. Projektowanie, montaż i utrzymanie

Pierwszy w polskiej literaturze poradnik opisujący projektowanie, montaż i utrzymanie przekryć i urządzeń dylatacyjnych przeznaczony głównie do mostowych obiektów drogowych. Opisano klasyfikację i rodzaje mostowych urządzeń dylatacyjnych, wyznaczanie przemieszczeń krawędzi szczeliny dyl ...Czytaj więcej // The tab part
38,85 PLN
4 5 1 Product


+

Pierwszy w polskiej literaturze poradnik opisujący projektowanie, montaż i utrzymanie przekryć i urządzeń dylatacyjnych przeznaczony głównie do mostowych obiektów drogowych. Opisano klasyfikację i rodzaje mostowych urządzeń dylatacyjnych, wyznaczanie przemieszczeń krawędzi szczeliny dylatacyjnej, dobór urządzeń dylatacyjnych i ich badania, wbudowywanie przekryć i urządzeń dylatacyjnych w obiekty mostowe, wykonywanie izolacji, nawierzchni i odwodnienia w obrębie wnęk dylatacyjnych oraz wymagania dotyczące kontroli jakości. Omówiono także przeglądy i utrzymanie szczelin oraz urządzeń dylatacyjnych, jak również różne rodzaje uszkodzeń przekryć i urządzeń dylatacyjnych oraz przedstawiono przykłady wbudowanych urządzeń dylatacyjnych. Uwzględniono najnowsze rozwiązania techniczne oraz wymagania aktualnych norm europejskich.

Odbiorcy książki: projektanci i wykonawcy obiektów mostowych, pracownicy służb utrzymania i administracji obiektów mostowych, studenci wydziałów inżynierii lądowej wyższych uczelni technicznych, zwłaszcza o specjalności mostowej oraz słuchacze studiów podyplomowych o tym kierunku. 

Spis treści:

Przedmowa 8 
1. Wprowadzenie 9 
1.1. Przedmiot, zakres i cel opracowania 9 
1.2. Elementy wyposażenia obiektów mostowych 10 
1.3. Cele i warunki stosowania mostowych urządzeń dylatacyjnych 11 
1.4. Pojęcia dodatkowe 15 
2. Klasyfikacja i opis rodzajów mostowych urządzeń dylatacyjnych 17 
2.1. Kryteria klasyfikacji i rodzaje mostowych urządzeń dylatacyjnych 17 
2.2. Uciąglenie nawierzchni 18 
2.3. Przekrycia bitumiczne 19 
2.4. Blokowe urządzenia dylatacyjne 22 
2.5. Modułowe urządzenia dylatacyjne 27 
2.6. Palczaste urządzenia dylatacyjne 33 
3. Wyznaczanie przemieszczeń krawędzi szczeliny dylatacyjnej 37 
3.1. Uwagi ogólne 37 
3.2. Podstawowe zasady 38 
3.2.1. Podstawowe składniki obliczeń 38 
3.2.2. Obliczanie przemieszczeń wywołanych równomiernymi zmianami temperatury 38 
3.2.3. Obliczanie przemieszczeń wywołanych obrotami przekrojów podporowych 43 
3.2.4. Obliczanie przemieszczeń wywołanych efektami reologicznymi 44 
3.3. Wyznaczanie przemieszczeń krawędzi szczelin dylatacyjnych w obiektach położonych w skosie i w łuku 45 
3.4. Wyznaczanie przemieszczenia krawędzi szczelin dylatacyjnych w nietypowych sytuacjach 49 
3.5. Wyznaczanie przemieszczeń krawędzi szczeliny dylatacyjnej spowodowanych tzw. szkodami górniczymi 52 
4. Dobór urządzeń dylatacyjnych i ich badania 54 
4.1. Podstawowe kryteria wyboru 54 
4.2. Procedury badawcze przekryć i urządzeń dylatacyjnych 56 
4.3. Uwagi końcowe 65 
5. Wbudowywanie przekryć i urządzeń dylatacyjnych w obiekty mostowe 66 
5.1. Ogólne warunki wykonania 66 
5.2. Wykonywanie uciąglenia nawierzchni 70 
5.3. Wykonanie bitumicznych przekryć dylatacyjnych 72 
5.4. Montaż blokowych urządzeń dylatacyjnych 76 
5.5. Montaż modułowych urządzeń dylatacyjnych 80 
5.6. Montaż palczastych urządzeń dylatacyjnych 86 
6. Wykonywanie izolacji, nawierzchni i odwodnienia w obrębie wnęk dylatacyjnych 91 
6.1. Uwagi wstępne 91 
6.2. Wykonywanie odwodnienia 91 
6.3. Wykonywanie izolacji i nawierzchni 94 
7. Wymagania dotyczące kontroli jakości 97 
7.1. Uwagi wstępne 97 
7.2. Kontrola jakości urządzenia dylatacyjnego jako wyrobu budowlanego 97 
7.3. Kontrola jakości wbudowania urządzenia dylatacyjnego w obiekt mostowy 99 
8. Przeglądy i utrzymanie przekryć i urządzeń dylatacyjnych101 
8.1. Podstawowe rodzaje przeglądów obiektów mostowych 101 
8.2. Przeglądy przekryć i urządzeń dylatacyjnych 102 
9. Uszkodzenia, naprawy oraz wymiana przekryć i urządzeń dylatacyjnych 104 
9.1. Źródła i rodzaje uszkodzeń 104 
9.2. Przykłady uszkodzeń 105 
9.3. Naprawa i wymiana 110 
10. Przykłady wbudowanych urządzeń dylatacyjnych w Polsce113
Bibliografia 118 

miękka
978-83-206-1810-5
Joanna Łucyk-Ossowska, Wojciech Radomski
1 / 2011
Lista komentarzy:
Nie ma jeszcze opublikowanych komentarzy.
Ocena:

Dodaj swoje uwagi na temat tego produktu:

Użytkownik:
Adres e-mail: