AutoCAD 2014 PL. Pierwsze kroki
  • Zniżka: 40%
  • Cena: 39.00 23.40 zł
Dodaj AutoCAD 2014 PL. Pierwsze kroki do koszyka
Modelowanie 3D w programie AutoCAD
  • Cena: 43.90 zł

Książka chwilowo niedostępna.

  • Cena:

Książka chwilowo niedostępna.

Sztuka elektroniki, cz. 1 i 2

Wprowadzenie w świat elektroniki jako dziedziny inżynierskiej sztuki projektowania urządzeń. Przykłady praktycznych rozwiązań i pomysłów układowych.  Książka powstała na podstawie wykładów prowadzonych na Uniwersytecie Harvarda. Autorzy czynią to, czego zwykle fachowcy czynić nie ...Czytaj więcej // The tab part
100,80 PLN
5 5 1 Product


+

Wprowadzenie w świat elektroniki jako dziedziny inżynierskiej sztuki projektowania urządzeń. Przykłady praktycznych rozwiązań i pomysłów układowych. 

Książka powstała na podstawie wykładów prowadzonych na Uniwersytecie Harvarda. Autorzy czynią to, czego zwykle fachowcy czynić nie lubią - zdradzają sekrety swojej sztuki. Pozwalają ominąć etap nieudanych prób i doświadczeń. Przez skomplikowany świat elektroniki prowadzą nas jak starsi koledzy, których dwa zdania czasem wyjaśniają więcej niż kilka stron podręcznika.

Książka przeznaczona dla studentów elektroniki i fizyki, a także inżynierów, techników, praktyków i teoretyków. Polskie wydanie książki ze względów technicznych przygotowano w dwóch częściach. 

Spis treści:

CZĘŚĆ I
Przedmowa / 11
Przedmowa do pierwszego wydania / 13
ROZDZIAŁ 1
Podstawy / 15
Wstęp / 15
Napięcie, prąd i rezystancja / 16
1.01. Napięcie i prąd / 16
1.02. Zależność między napięciem i prądem: rezystory / 17
1.03. Dzielniki napięcia / 21
1.04. Źródła napięciowe i prądowe / 22
1.05. Twierdzenie Thevenina / 24
1.06. Rezystancja małosygnałowa / 27
Sygnały / 29
1.07. Sygnały sinusoidalne / 29
1.08. Amplitudy sygnałów i decybele / 30
1.09. Inne sygnały / 31
1.10. Poziomy logiczne / 32
1.11. Źródła sygnałów / 32
Kondensatory i układy prądu zmiennego / 33
1.12. Kondensatory / 34
1.13. Układy RC: zależność U i I od czasu / 36
1.14. Układy różniczkujące / 38
1.15. Układy całkujące (integratory) / 39
Cewki indukcyjne i transformatory / 41
1.16. Cewki indukcyjne / 41
1.17. Transformatory / 41
Impedancja i reaktancja / 42
1.18. Analiza częstotliwościowa układów reaktancyjnych / 43
1.19. Filtry RC / 48
1.20. Wykresy wskazowe / 52
1.21. "Bieguny" i decybele na oktawę / 52
1.22. Układy rezonansowe i filtry aktywne / 53
1.23. Inne zastosowania kondensatorów / 54
1.24. Uogólnione twierdzenie Thevenina / 55
Diody i układy diodowe / 55
1.25. Diody / 55
1.26. Prostowanie / 55
1.27. Filtrowanie napięć wyjściowych zasilaczy sieciowych/57
1.28. Układy prostowników stosowane w zasilaczach sieciowych / 58
1.29. Stabilizatory / 60
1.30. Układowe zastosowania diod / 61
1.31. Obciążenia indukcyjne i zabezpieczenie diodowe / 64
Inne elementy pasywne / 65
1.32. Elementy elektromechaniczne / 65
1.33. Wskaźniki / 69
1.34. Elementy regulowane / 69
Ćwiczenia dodatkowe / 71
ROZDZIAŁ 2
Tranzystory / 72
Wstęp / 72
2.01. Pierwszy model tranzystora: wzmacniacz prądowy / 73
Kilka podstawowych układów z tranzystorami / 74
2.02. Tranzystor jako przełącznik' / 74
2.03. Wtórnik emiterowy / 75
2.04. Wtórniki emiterowe jako stabilizatory napięcia / 78
2.05. Ustalanie punktu pracy wtórnika emiterowego / 80
2.06. Tranzystorowe źródło prądowe / 82
2.07. Wzmacniacz ze wspólnym emiterem / 86
2.08. Wtórnikowy układ symetryzujący / 88
2.09. Transkonduktancja / 89
Model Ebersa-Molla stosowany do analizy podstawowych układów tranzystorowych / 90
2.10. Poprawiony model tranzystora: wzmacniacz transkonduktancyjny / 90
2.11. O wtórniku emiterowym jeszcze raz / 92
2.12. Wzmacniacz ze wspólnym emiterem jeszcze raz / 93
2.13. Ustalanie punktu pracy wzmacniacza ze wspólnym emiterem / 94
2.14. Układ powtarzania prądu / 99
Niektóre podzespoły stosowane do budowy wzmacniaczy / 102
2.15. Wyjściowe stopnie przeciwstawne (komplementarne) / 102
2.16. Połączenie Darlingtona / 106
2.17. Bootstrap (kompensacja napięcia sygnału) /108
2.18. Wzmacniacze różnicowe / 110
2.19. Efekt pojemnościowy i efekt Millera / 114
2.20. Tranzystory polowe / 116
Kilka typowych układów tranzystorowych / 117
2.21. Stabilizator napięcia / 117
2.22. Układ stabilizacji temperatury / 117
2.23. Prosty tranzystorowo-diodowy układ logiczny / 117
Układy nie wymagające wyjaśnień / 121
2.24. Układy bez błędów / 121
2.25. Układy z błędami / 121
Ćwiczenia dodatkowe / 121
ROZDZIAŁ 3
Tranzystory polowe / 124
Wstęp / 124
3.01. Właściwości tranzystorów polowych / 125
3.02. Rodzaje tranzystorów polowych / 128
3.03. Ogólne właściwości tranzystorów polowych / 130
3.04. Charakterystyki drenowe tranzystora polowego / 132
3.05. Rozrzut produkcyjny parametrów tranzystora polowego / 134
Podstawowe układy z tranzystorami polowymi / 135
3.06. Źródła prądowe z tranzystorów JFET / 138
3.07. Wzmacniacze z tranzystorami polowymi /141
3.08. Wtórniki źródłowe / 145
3.09. Prąd bramki tranzystorów polowych / 147
3.10. Tranzystory polowe jako rezystory o zmiennej rezystancji / 150
Przełączniki z tranzystorami polowymi / 153
3.11. Przełączniki analogowe z tranzystorami polowymi / 154
3.12. Właściwości rzeczywistych przełączników z tranzystorami polowymi / 157
3.13. Kilka układów z przełącznikami analogowymi / 164
3.14. Przełączniki logiczne i przełączniki mocy z tranzystorami MOS / 166
3.15. Uwaga, ładunki statyczne! / 183
Układy nie wymagające wyjaśnień /185
3.16. Pomysły układowe / 185
3.17. Układy z błędami / 185
ROZDZIAŁ 4
Sprzężenie zwrotne i wzmacniacze operacyjne / 186
Wstęp / 186
4.01. Wstęp do sprzężenia zwrotnego / 186
4.02. Wzmacniacze operacyjne / 187
4.03. Fundamentalne założenia / 188
Podstawowe układy ze wzmacniaczami operacyjnymi / 189
4.04. Wzmacniacz odwracający / 189
4.05. Wzmacniacz nieodwracający / 190
4.06. Wtórnik napięciowy / 191
4.07. Źródła prądowe / 191
4.08. Podstawowe uwagi dla projektantów i użytkowników 
układów ze wzmacniaczami operacyjnymi / 194
Inne układy ze wzmacniaczami operacyjnymi / 194
4.09. Układy liniowe / 195
4.10. Układy nieliniowe / 199
Szczegółowy przegląd właściwości wzmacniacza operacyjnego / 201
4.11. Parametry rzeczywistych wzmacniaczy operacyjnych / 201
4.12. Wpływ niedoskonałości wzmacniacza operacyjnego 
na parametry układu / 217
4.13. Wzmacniacze operacyjne małej mocy i programowalne / 224
Analiza wybranych układów ze wzmacniaczami operacyjnymi / 225
4.14. Wzmacniacz logarytmujący / 225
4.15. Aktywny detektor szczytowy / 229
4.16. Układ próbkująco-pamiętający / 231
4.17. Ogranicznik aktywny / 234
4.18. Przetwornik wartości bezwzględnej /235
4.19. Integratory / 236
4.20. Wzmacniacze różniczkujące / 238
Praca wzmacniacza operacyjnego z pojedynczym 
napięciem zasilającym / 238
4.21. Ustalanie punktu pracy wzmacniaczy prądu zmiennego 
z pojedynczym napięciem zasilającym / 239 
4.22. Wzmacniacze operacyjne o pojedynczym zasilaniu / 239
Komparatory i przerzutnik Schmitta / 243
4.23. Komparatory napięcia / 244
4.24. Komparatory z regeneracją / 245
Sprzężenie zwrotne we wzmacniaczach o ograniczonym wzmocnieniu / 247
4.25. Równanie określające wzmocnienie / 247
4.26. Wpływ sprzężenia zwrotnego na parametry wzmacniacza / 248
4.27. Dwa przykłady wzmacniaczy tranzystorowych
ze sprzężeniem zwrotnym / 251
Typowe układy ze wzmacniaczami operacyjnymi / 254
4.28. Wzmacniacz laboratoryjny ogólnego przeznaczenia / 254
4.29. Generator sterowany napięciem / 255
4.30. Przełącznik analogowy ze złączowym tranzystorem 
polowym z kompensacją rezystancji RON / 257
4.31. Detektor przejścia przez zero przeznaczony 
do współpracy z układami TTL / 258
4.32. Układ kontroli prądu płynącego przez obciążenie / 259
Kompensacja częstotliwościowa wzmacniaczy ze sprzężeniem zwrotnym / 259
4.33. Zależność wzmocnienia i przesunięcia fazy od częstotliwości / 260
4.34. Metody częstotliwościowej kompensacji wzmacniaczy / 262
4.35. Charakterystyka amplitudowa czwórnika sprzężenia zwrotnego / 264
Układy nie wymagające wyjaśnień / 267
4.36. Pomysły układowe / 267
4.37. Układy z błędami / 267
Ćwiczenia dodatkowe / 267
ROZDZIAŁ 5
Filtry aktywne i generatory / 278
Filtry aktywne / 278
5.01. Charakterystyki częstotliwościowe filtrów RC / 278
5.02. O doskonałych właściwościach filtrów LC / 280
5.03. Ogólny przegląd filtrów aktywnych / 281
5.04. Podstawowe parametry filtrów / 282
5.05. Rodzaje filtrów / 284
Układy filtrów aktywnych / 289
5.06. Układy ZNSN / 289
5.07. Projektowanie filtrów ZNSN za pomocą uproszczonej tablicy / 290
5.08. Filtry modelujące zmienne stanu / 292
5.09. Filtry z czwórnikiem podwójne T / 296
5.10. Żyratorowe realizacje filtrów / 297
5.11. Filtry z przełączanymi pojemnościami / 298
Generatory / 301
5.12. Wprowadzenie w technikę generacyjną / 301
5.13. Generatory relaksacyjne / 301
5.14. 555 - klasyczny czasowy układ scalony / 304
5.15. Generatory przestrajane napięciem / 308
5.16. Generatory kwadraturowe / 309
5.17. Generatory z mostkiem Wiena / 314
5.18. Generatory LC / 315
5.19. Generatory kwarcowe / 317
Układy nie wymagające wyjaśnień / 324
5.20. Pomysły układowe / 324
Ćwiczenia dodatkowe / 324
ROZDZIAŁ 6
Stabilizatory napięcia i układy dużej mocy / 325
Podstawowe układy stabilizacji napięcia stałego 
z klasycznym elementem typu 723 / 326
6.01. Stabilizator napięcia typu 723 / 326
6.02. Stabilizator napięcia dodatniego / 327
6.03. Stabilizator o dużej wartości prądu wyjściowego / 329
Moc i ciepło w układach elektronicznych / 331
6.04. Tranzystory mocy i rozpraszanie ciepła / 331
6.05. Zabezpieczenie nadprądowe przez redukcję prądu wyjściowego / 335
6.06. Zabezpieczenia nadnapięciowe / 336
6.07. Dalsze uwagi na temat projektowania zasilaczy o dużej wartości prądu wyjściowego / 339
6.08. Zasilacze o programowalnym napięciu wyjściowym / 341
6.09. Przykład układu zasilacza / 342
6.10. Inne scalone stabilizatory napięcia / 343
Zasilacz o niestabilizowanym napięciu wyjściowym /344
6.11. Elementy sieciowe / 344
6.12. Transformator sieciowy / 348
6.13. Elementy obwodu stałoprądowego zasilacza /349
Źródła napięć odniesienia / 352
6.14. Diody Zenera / 352
6.15. Tranzystorowe źródło napięcia odniesienia (T-ZNa) / 355
Trzy- i czterokońcówkowe stabilizatory napięcia / 363
6.16. Trzykońcówkowe stabilizatory napięcia / 363
6.17. Trzykońcówkowe stabilizatory o dobieranej wartości napięcia wyjściowego / 364
6.18. Dodatkowe uwagi na temat stabilizatorów trzykońcówkowych / 371
6.19. Stabilizatory impulsowe i przetwornice napięciastałego / 380
Specjalne stabilizatory napięć stałych / 395
6.20. Stabilizatory wysokonapięciowe (w.n.) / 395
6.21. Zasilacze o niskim poziomie szumów i o małym dryfie napięcia wyjściowego / 402
6.22. Mikromocowe stabilizatory napięcia stałego /404
6.23. Przetwornica napięcia z pływającym kondensatorem (z pompą ładunkową) / 405
6.24. Zasilacze stabilizowanego prądu stałego / 407
6.25. Moduły zasilające dostępne na rynku /410
Układy nie wymagające wyjaśnień / 417
6.26. Pomysły układowe /417
6.27. Układy z błędami /417
Ćwiczenia dodatkowe / 417
ROZDZIAŁ 7
Układy precyzyjne i układy o małych szumach / 419
Metody projektowania precyzyjnych układów 
ze wzmacniaczami operacyjnymi / 419
7.01. Precyzja a dynamika układu / 419
7.02. Bilans błędów /420
7.03. Przykład układu precyzyjnego: wzmacniacz z automatycznym zerowaniem napięcia niezrównoważenia / 420
7.04. Bilans błędów projektowanego układu precyzyjnego / 422
7.05. Błędy wprowadzane przez elementy dyskretne / 423
7.06. Błędy wprowadzane przez obwód wejściowy wzmacniacza / 425
7.07. Błędy wprowadzane przez obwód wyjściowy wzmacniacza / 437
7.08. Wzmacniacze z autozerowaniem (z przerywaczową stabilizacją zera) / 448
Wzmacniacze różnicowe i wzmacniacze pomiarowe /455
7.09 Wzmacniacz różnicowy z wejściem symetrycznym / 456
7.10. Standardowy układ wzmacniacza pomiarowego z trzema wzmacniaczami operacyjnymi / 460
Szumy wzmacniaczy / 466
7.11. Źródła i rodzaje szumów /466
7.12. Stosunek sygnał-szum oraz współczynnik szumu / 469
7.13. Napięcie i prąd szumów wzmacniacza tranzystorowego / 472
7.14. Projektowanie układów tranzystorowych o niskim poziomie szumu / 474
7.15. Szumy tranzystorów polowych / 480
7.16. Wybieranie tranzystorów do układów o niskim poziomie szumów /482
7.17. Szumy we wzmacniaczu różnicowym i we wzmacniaczu ze sprzężeniem zwrotnym /482
Pomiary parametrów szumowych i generatory szumu / 486
7.18. Pomiary bez użycia generatora szumu / 486
7.19. Pomiary z użyciem generatora szumu / 487
7.20. Generatory szumu i generatory sygnałowe /489
7.21. Ograniczanie szerokości pasma oraz pomiary wartości skutecznej napięcia /490
7.22. Szumowe różności /492
Zakłócenia: ekranowanie i uziemienie / 492
7.23. Zakłócenia / 493
7.24. Problem mas / 495
7.25. Problem mas przy łączeniu przyrządów ze sobą / 496
Układy nie wymagające wyjaśnień / 504
I7.26. Pomysły układowe / 504
Ćwiczenia dodatkowe / 504
CZĘŚĆ II
ROZDZIAŁ 8
Technika cyfrowa / 11
Podstawy techniki cyfrowej / 11
8.01. Dyskretne czy analogowe / 11
8.02. Stany logiczne / 12
8.03. Kody liczbowe / 13
8.04. Bramki i tablice prawdy / 17
8.05. Bramki z elementów dyskretnych / 19
8.06. Przykłady układów z bramkami / 20
8.07. Miejsce symbolu negacji stanu / 22
TTL i CMOS / 23
8.08. Katalog podstawowych bramek cyfrowych /23
8.09. Budowa bramek scalonych / 23
8.10. Charakterystyka układów TTL i CMOS / 26
8.11. Układy z wyjściem trójstanowym i z otwartym kolektorem / 27
Układy kombinacyjne / 30
8.12. Tożsamości logiczne / 31
8.13. Minimalizacja i mapy Karoaugha / 32
8.14. Scalone układy kombinacyjne / 33
8.15. Realizacja dowolnych funkcji kombinacyjnych /39
Układy sekwencyjne / 45
8.16. Układy z pamięcią: przerzutniki / 45
8.17. Przerzutniki synchroniczne / 47
8.18. Połączenie przerzutników i bramek: układy sekwencyjne / 52
8.19. Synchronizator / 54
Przerzutniki monostabilne / 56
8.20. Właściwości przerzutników monostabilnych / 56
8.21. Układ z przerzutnikiem monostabilnym / 58
8.22. Przestrogi dla użytkowników przerzutników monostabilnych / 59
8.23. Licznikowe układy uzależnień czasowych / 62
Scalone układy sekwencyjne / 62
8.24. Zatrzaski i rejestry / 62
8.25. Liczniki / 63
8.26. Rejestry przesuwające / 66
8.27. Sekwencyjne układy PAL / 67
8.28. Różnorodne funkcje sekwencyjne / 82
Kilka typowych układów cyfrowych / 85
8.29. Licznik modulo n: zależności czasowe / 85
8.30. Sekwencyjny układ sterowania wyświetlaczami LED / 87
8.31. Układ sterowania teleskopem astronomicznym / 89
8.32. Generator o programowanej liczbie impulsów / 91
"Choroby" układów cyfrowych / 91
8.33. Problemy statyczne / 93
8.34. Problemy dynamiczne / 93
8.35. Wrodzone wady układów TTL i CMOS / 96
Układy nie wymagające wyjaśnień / 98
8.36. Pomysły układowe / 98
8.37. Układy z błędami / 98
Ćwiczenia dodatkowe / 98
ROZDZIAŁ 9
Na styku techniki analogowej i cyfrowej / 109
Sprzęganie się z układami TTL i CMOS /109
9.01. Chronologia układów logicznych / 109
9.02. Charakterystyki wejściowe i wyjściowe / 115
9.03. Sprzęganie ze sobą układów cyfrowych z różnych rodzin / 117
9.04. Sterowanie wejściami TTL i CM OS / 119
9.05. Komparatory i wzmacniacze operacyjne jako źródła sygnałów wejściowych systemów cyfrowych / 122
9.06. Jeszcze kilka uwag o wejściach układów logicznych / 123
9.07. Komparatory /125
9.08. Współpraca układów TTL i CMOS z zewnętrznymi układami obciążającymi / 127
9.09. Sprzęganie układów NMOS LSI / 135
9.10. Elementy optoelektroniczne /137
Sygnały cyfrowe a długie przewody / 146
9.11. Połączenia lokalne / 146
9.12. Połączenia między płytami / 149
9.13. Szyny danych / 149
9.14. Transmisja sygnałów cyfrowych za pośrednictwem 
kabli / 150
Przetwarzanie analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe /161
9.15. Wprowadzenie / 161
9.16. Przetworniki cyfrowo-analogowe (C/A) / 163
9.17. Integracyjne (uśredniające) przetworniki C/A / 166
9.18. Mnożące przetworniki C/A / 167
9.19. Wybór przetwornika cyfrowo-analogowego (A/C) /168
9.20. Przetworniki analogowo-cyfrowe (A/C) / 168
9.21. Metody oparte na równoważeniu ładunków /175
9.22. Kilka niezwykłych przetworników A/C i C?A  /179
9.23. Wybór przetwornika analogowo-cyfrowego /181
Zastosowania przetworników A/C / 186
9.24. 16-kanałowy system zbierania danych z przetwarzaniem A/C /186
9.25. Woltomierz cyfrowy / 189
9.26. Woltametr / 189
Pętla fazowa / 191
9.27. Wprowadzenie / 191
9.28. Projektowanie pętli fazowej / 196
9.29. Projektowanie powielacza częstotliwości / 197
9.30. Zaskok i synchronizm pętli fazowej / 201
9.31. Niektóre zastosowania pętli fazowej / 202
Generatory sekwencji pseudolosowych i generatory szumu / 205
9.32. Cyfrowa generacja szumu / 205
9.33. Rejestry liniowe / 206
9.34. Wytwarzanie szumu analogowego z ciągów maksymalnie długich / 207
9.35. Widmo mocy ciągu pseudolosowego / 208
9.36. Filtracja dolnoprzepustowa / 210
9.37. Powtarzalność sekwencji / 211
9.38. Filtry cyfrowe / 214
Układy nie wymagające wyjaśnień / 217
9.39. Pomysły układowe / 217
9.40. Układy z błędami I 217
Ćwiczenia dodatkowe / 217
ROZDZIAŁ 10
Minikomputery / 222
Minikomputery, mikrokomputery i mikroprocesory / 222
10.01. Architektura komputerów / 223
Zbiór instrukcji komputera / 227
10.02. Język symboliczny i język maszynowy / 227
10.03. Uproszczony zbiór instrukcji procesora 8086/8 /228
10.04. Przykład programu / 233 
Sygnały magistrali i sposoby łączenia układów / 234
10.05. Podstawowe sygnały magistrali: dane, adresy, 
sygnały strobujące / 234
10.06. Programowa obsługa wejścia/wyjścia: wysyłanie danych / 235
10.07. Programowa obsługa wejścia/wyjścia: przyjmowanie danych / 239
10.08. Programowa obsługa wejścia/wyjścia: rejestr, stanu / 240
10.09. Przerwania / 244
10.10. Obsługa przerwań / 245
10.11. Uogólnienie metody przerwań / 248
10.12. Bezpośredni dostęp do pamięci / 253
10.13. Zestawienie sygnałów magistrali IBM PC / 256
10.14. Synchroniczna i asynchroniczna transmisja danych / 258
10.15. Inne rodzaje magistrali mikroprocesorowych / 260
10.16. Dołączanie urządzeń peryferyjnych do komputerów / 263
Podstawy oprogramowania systemowego / 266
10.17. Programowanie / 266
10.18. Systemy operacyjne, pliki i zarządzanie pamięcią / 269
Zasady przesyłania informacji / 271
10.19. Kody alfanumeryczne i transmisja szeregowa / 272
10.20. Transmisja równoległa: Centronics, SCSI, IPI, OPIB (488) / 282
10.21. Lokalne sieci komputerowe / 288
10.22. Przykład układu sprzęgającego: sprzętowe upakowanie danych przed transmisją / 290
10.23. Formaty liczb / 292
ROZDZIAŁ 11
Mikroprocesory / 296
Mikroprocesor 68008 widziany z bliska / 297
11.01. Rejestry, pamięć, urządzenia we/wy / 297
11.02. Lista rozkazów i adresowanie / 298
11.03. Język maszynowy / 303
11.04. Sygnały magistrali / 306
Przykład kompletnego projektu: uśredniacz sygnału analogowego / 314
11.05. Projekt układu / 314
11.06. Oprogramowanie: definicja zadań / 331
11.07. Oprogramowanie: program użytkowy / 334
11.08. Szacowanie wartości parametrów / 358
11.09. Kilka refleksji / 360
Mikroprocesorowe układy wspomagające / 362
11.10. Układy średniej skali scalenia (MSI) / 363
11.11. Układy peryferyjne dużej skali scalenia (LSI) / 365
11.12. Pamięć / 376
11.13. Inne mikroprocesory / 386
11.14. Emulatory, systemy uruchomieniowe, analizatory stanów logicznych, pakiety prototypowe / 387 
ROZDZIAŁ 12 
Technologia konstrukcji sprzętu elektronicznego / 393
Metody wykonywania prototypów urządzeń / 393
12.01. Płyty montażowe / 393
12.02. Uniwersalne płytki drukowane / 394
12.03. Płytki do połączeń owijanych / 394
Obwody drukowane / 398
12.04. Wytwarzanie płytek drukowanych / 398
Produkcja płytek drukowanych / 400 4
12.05. Projektowanie płytek drukowanych / 401
12.06. Montaż elementów na płytce drukowanej / 407
12.07. Kilka dalszych uwag na temat płytek drukowanych / 409
12.08. Nowoczesne sposoby wytwarzania płytek drukowanych / 410
Konstruowanie przyrządów elektronicznych / 421
12.09. Mocowanie płytek z układami wewnątrz przyrządu / 421
12.10. Obudowy przyrządów elektronicznych / 424
12.11. Wskazówki konstrukcyjne / 425
12.12. Chłodzenie / 427
12.13. Kilka uwag dotyczących elektrycznej strony konstrukcji / 430
12.14. Jak zdobyć elementy elektroniczne? / 431
ROZDZIAŁ 13
Technika dużych częstotliwości i szybkich 
przełączeń / 433
Wzmacniacze sygnałów o dużych częstotliwościach / 433
13.01. Zachowanie się wzmacniaczy tranzystorowych w zakresie dużych częstotliwości / 433
13.02. Wzmacniacze sygnałów o dużych częstotliwościach: modele elementów aktywnych / 434
13.03. Przykład analizy układów w zakresie dużych częstotliwości / 437
13.04. Konfiguracje wzmacniaczy dużej częstotliwości / 438
13.05. Przykład analizy wzmacniacza szerokopasmowego / 440
13.06. O uproszczeniach zmiennoprądowego modelu tranzystora bipolarnego / 442
13.07. Dwójka z szeregowo-równoległym sprzężeniem zwrotnym / 443
13.08. Moduły wzmacniające / 444
Podzespoły elektroniczne stosowane w zakresie częstotliwości radiowych / 448
13.09. Linie transmisyjne / 448
13.10. Strojniki, symetryzatory i transformatory /453
13.11. Wzmacniacze rezonansowe / 454
13.12. Podzespoły elektroniczne stosowane w zakresie dużych częstotliwości / 457
13.13. Pomiary amplitudy lub mocy sygnału w.cz. / 461
Radiokomunikacja - modulacja amplitudy / 466
13.14. Kilka pojęć z dziedziny łączności / 466
13.15. Modulacja amplitudy / 467
13.16. Odbiornik superheterodynowy / 468
Inne rodzaje modulacji / 471
13.17. Modulacja jednowstęgowa (SSB) / 471
13.18. Modulacja częstotliwości / 472
13.19. Kluczowanie przesuwem częstotliwości (FSK) / 474
13.20. Układy modulacji impulsowej / 475
O układach dużych częstotliwości od strony praktyki / 476
13.21. Specjalne rozwiązania konstrukcyjne układów w.cz. / 476
13.22. Elementy i układy specjalne / 477
Technika szybkich przełączeń / 479
13.23. Model tranzystora i równania inwertera / 479
13.24. Komputerowa analiza układów analogowych / 483
Przykłady analizy układów przełączających / 484
13.25. Wysokonapięciowy stopień wykonawczy / 484
13.26. Układ z otwartym kolektorem sterujący szyną magistrali / 485
13.27. Przykład: przedwzmacniacz do fotopowielacza / 487
Układy nie wymagające wyjaśnień / 489
13.28. Pomysły układowe / 489
Ćwiczenia dodatkowe / 489
ROZDZIAL 14
Projektowanie urządzeń o malej mocy zasilania / 491
Wstęp / 491
14.01. Zastosowania układów o małym poborze mocy / 492
Źródła energii / 495
14.02. Rodzaje ogniw / 495
14.03. Zasilacze wtyczkowe / 505
14.04. Ogniwa słoneczne / 507
14.05. Prądy sygnałowe / 509
Wyłączanie zasilania i mikromocowe stabilizatory napięcia / 514
14.06. Wyłączanie zasilania / 514
14.07. Mikromocowe stabilizatory napięcia / 518
14.08. Ustalanie potencjału masy / 522
14.09. Mikromocowe ZNO i czujniki temperatury / 524
Metody projektowania analogowych układów mikromocowych / 526
14.10. Problemy związane z projektowaniem liniowych układów mikromocowych / 526
14.11. Przykład projektowania układu liniowego z elementami dyskretnymi / 528
14.12. Mikromocowe wzmacniacze operacyjne / 531
14.13. Komparatory mikromocowe / 544
14.14. Mikromocowe układy czasowe i generatory / 545
Projektowanie mikromocowycb układów cyfrowych / 548
14.15. Rodziny układów CMOS / 549
14.16. Małomocowa praca układów CM OS / 550
14.17. Mikromocowe mikroprocesory i układy peryferyjne / 555
14.18. Przykład projektowania systemu mikroprocesorowego: rejestrator temperatury otoczenia / 560
Układy nie wymagające wyjaśnień / 569
14.19. Pomysły układowe / 569
ROZDZIAŁ 15
Pomiary i przetwarzanie sygnałów / 570
Wprowadzenie / 570
Przetworniki pomiarowe / 571
15.01. Temperatura / 571
15.02. Natężenie światła / 579
15.03. Odkształcenie i przemieszczenie / 585
15.04. Przyspieszenie, ciśnienie, siła i prędkość / 588
15.05. Pole magnetyczne / 591
15.06. Próżniomierze / 592
15.07. Detektory cząstek / 592
15.08. Biologiczne i chemiczne sondy napięciowe / 597
Wzorce oraz pomiary o dużej precyzji / 601
15.09. Wzorce częstotliwości / 601
15.10. Pomiary częstotliwości, okresu i odstępu czasu / 604
15.11. Wzorce oraz pomiary napięcia i rezystancji / 610
Metody zawężania pasma / 612
15.12. Problem szumów / 612
15.13. Uśrednianie sygnału i analiza wielokanałowa / 612
15.14. Wymuszanie okresowości sygnału / 616
15.15. Detekcja synchroniczna / 617
15.16. Analiza amplitudy impulsów / 621
15.17. Przetworniki czas-amplituda impulsu / 622
Analiza widmowa i transformacja Fouńera / 622
15.18. Analizatory widma / 622
15.19. Analiza widmowa zgromadzonych danych pomiarowych / 625
Układy nie wymagające wyjaśnień / 629
15.20. Pomysły układowe / 629
DODATKI
Dodatek A
Oscyloskop /630
Dodatek B
Powtórka z matematyki / 635
Dodatek C
Barwne oznaczanie rezystorów 5% / 637
Dodatek D
Rezystory precyzyjne 1% / 638
Dodatek E
Jak rysować schematy? / 639
Dodatek F
Proste obciążenia / 642
Dodatek G
Nasycenie tranzystora / 644
Dodatek H
Filtry LC o charakterystyce Butterwortha / 645
Dodatek I
Czasopisma elektroniczne / 648
Dodatek J
Przedrostki stosowane w oznaczeniach układów 
scalonych / 649
Dodatek K
Karty katalogowe / 651
Tranzystor n-p-n: 2N4400-1
Wzmacniacz operacyjny JFET: LF411-12
3-końcówkowy, regulowany stabilizator napięcia:
LM317
Bibliografia / 673

miękka
978-83-206-1128-1
Paul Horowitz, Winfield Hill
11 / 2014
Lista komentarzy:
Nie ma jeszcze opublikowanych komentarzy.
Ocena:

Dodaj swoje uwagi na temat tego produktu:

Użytkownik:
Adres e-mail: