AutoCAD 2014 PL. Pierwsze kroki
  • Zniżka: 40%
  • Cena: 39.00 23.40 zł
Dodaj AutoCAD 2014 PL. Pierwsze kroki do koszyka
Modelowanie 3D w programie AutoCAD
  • Cena: 43.90 zł

Książka chwilowo niedostępna.

  • Cena:

Książka chwilowo niedostępna.

Podstawy lakiernictwa samochodowego

Podręcznik do nauki podstaw lakiernictwa w szkołach zawodowych i warsztatach samochodowych oraz na kursach kwalifikacyjnych, a także do samodzielnej nauki. Informacje, usystematyzowane według kolejności zachodzących procesów lakierniczych, ujęto zgodnie z podstawą programową kształcenia w ...Czytaj więcej // The tab part
44,10 PLN
5 5 1 Product


+

Podręcznik do nauki podstaw lakiernictwa w szkołach zawodowych i warsztatach samochodowych oraz na kursach kwalifikacyjnych, a także do samodzielnej nauki. Informacje, usystematyzowane według kolejności zachodzących procesów lakierniczych, ujęto zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie lakiernika. Zamieszczono wskazówki praktyczne, a każdy rozdział kończono pytaniami kontrolnymi. Książka może stanowić poradnik ułatwiający przygotowanie do egzaminów czeladniczych i mistrzowskich. Liczne fotografie, kolorowe rysunki i wyróżnione zdania do zapamiętania ułatwiają przyswojenie podanych informacji.

Spis treści:

Przedmowa 
1. Charakterystyka zawodu, warunki podjęcia pracy, egzaminy czeladnicze i mistrzowskie 11 
1.1. Charakterystyka zawodu lakiernika samochodowego 13 
1.2. Warunki podjęcia pracy w zawodzie lakiernika samochodowego 13 
1.3. Egzaminy czeladnicze i mistrzowskie 14 
Zadania 17 
2. Ochrona pracowników i środowiska 19 
2.1. Zapobieganie wypadkom w miejscu pracy 21 
2.1.1. Środki ochrony osobistej 21 
2.1.2. Bezpieczeństwo w miejscu pracy 21 
2.1.3. Znaki bezpieczeństwa 21 
2.2. Przepisy, rozporządzenia, regulacje 22 
2.2.1. Karty charakterystyki 22 
2.2.2. Rozporządzenie o środkach niebezpiecznych 30 
2.2.3. Symbole zagrożenia 30 
2.2.4. Środki ochrony 31 
2.2.5. Oznaczenia substancji 31 
2.2.6. Przepisy zakładowe 31 
2.2.7. Ochrona górnych dróg oddechowych 32 
2.2.8. Dyrektywa LZO 33 
2.2.9. Ochrona skóry 34 
2.2.10. Ochrona środowiska 35 
2.2.11. Techniki lakiernicze zmniejszające uciążliwość środowiskową 35 
2.2.12. Bezpieczeństwo podczas napraw nadwozi 35 
2.2.13. Ochrona przed wypadkami w wyniku porażenia prądem 36 
2.2.14. Znaki i symbole na urządzeniach elektrycznych 36 
2.2.15. Znak bezpieczeństwa 36 
2.2.16. Ochrona przeciwpożarowa 36 
Zadania 38 
3. Podłoża 41 
3.1. Metale 43 
3.1.1. Elementy metalowe pojazdów 43 
3.1.2. Stal 43 
3.1.3. Blacha nadwozia 44 
3.1.4. Aluminium 45 
3.1.5. Cynk 45 
3.1.6. Korozja 46 
Zadania 49 
3.2. Tworzywa sztuczne 51 
3.2.1. Zastosowanie tworzyw sztucznych w budowie pojazdów 51 
3.2.2. Podział tworzyw sztucznych 51 
3.2.3. Mieszanki 52 
3.2.4. Rozpoznawanie tworzyw sztucznych 52 
3.2.5. Tworzywa sztuczne wrażliwe na rozpuszczalniki 53 
3.2.6. Przygotowanie powierzchni z tworzyw sztucznych 54 
3.2.7. Czyszczenie elementów 54 
3.2.8. Wygrzewanie 54 
3.2.9. Test na odtłuszczanie 55 
3.2.10. Wykorzystanie odpadów z tworzyw sztucznych 55 
3.2.11. Elementy z tworzyw sztucznych, które można poddać recyklingowi 56 
3.2.12. Znakowanie elementów z tworzyw sztucznych 56 
3.2.13. Słownictwo fachowe 57 
Zadania 58 
3.3. Drewno 60 
3.3.1. Płyty drzewne 60 
3.3.2. Płyty stosowane w zabudowie pojazdów 61 
3.3.3. Połączenia płyt 62 
Zadania 62 
4. Naprawy blacharskie 63 
4.1. Przemysł samochodowy, zarys historyczny 65 
4.1.1. Historia kształtu nadwozi 65 
4.1.2. Rozwój kształtu nadwozi 67 
4.1.3. Klasyfikacja pojazdów drogowych 68 
4.1.4. Charakterystyka techniczna pojazdów samochodowych 72 
Zadania 73 
4.2. Elementy pojazdów ulegające uszkodzeniom 74 
4.2.1. Nazwy części nadwozia 74 
4.2.2. Zgłoszenie szkody 76 
4.2.3. Oględziny 76 
4.2.4. Różnica wymiarów szczelin 77 
4.2.5. Szkody ukryte 77 
4.2.6. Punkty łączenia nadwozia 77 
4.2.7. Ustalenie rozmiaru szkody 77 
4.2.8. Ustalenie sposobu naprawy 78 
Zadania 79 
4.3. Demontaż i montaż części pojazdu 80 
4.3.1. Przygotowanie 80 
4.3.2. Podnośniki samochodowe 80 
4.3.3. Niebezpieczeństwo powstawania wypadków podczas użytkowania podnośników samochodowych 81 
4.3.4. Montaż części samochodowych 81 
4.3.5. Montaż i demontaż kół 83 
Zadania 84 
4.4. Prostowanie uszkodzonych elementów nadwozia 85 
4.4.1. Techniki wypychania 85 
4.4.2. Metody wypychania 86 
4.4.3. Narzędzia blacharskie 87 
4.4.4. Wyciąganie za pomocą wyciągarek 88 
4.4.5. Zgrzewarko-wyciągarka Airpuller 88 
4.4.6. Cynowanie blach nadwozia 89 
4.4.7. Metody, materiały i warunki naprawy części z tworzyw sztucznych 90 
Zadania 92 
4.5. Techniki usuwania powłoki, systemy szlifierskie, narzędzia, urządzenia, materiały szlifierskie 94 
4.5.1. Szlifowanie 94 
4.5.2. Wyroby ścierne 94 
4.5.3. Szlifowanie na mokro 98 
4.5.4. Szlifowanie na sucho 98 
4.5.5. Porównanie szlifowania na mokro i sucho 98 
4.5.6. Włóknina ścierna, materiały ścierne na gąbce 99 
4.5.7. Narzędzia szlifierskie 100 
4.5.8. Odsysanie pyłu szlifierskiego 102 
4.5.9. Usuwanie powłok lakierowych 103 
Zadania 103 
4.6. Szyby 104 
4.6.1. Szyby samochodowe 104 
4.6.2. Szkło wielowarstwowe 104 
4.6.3. Ochrona przed uderzeniami kamieni 104 
4.6.4. Szyby chroniące przed promieniowaniem słonecznym 105 
4.6.5. Uszkodzenia szyby wielowarstwowej 105 
4.6.6. Wycinanie i wklejanie szyb samochodowych 107 
4.6.7. Wklejanie szyby 108 
4.6.8. Czyszczenie szyb 110 
Zadania 111 
5. Barwy i ich tworzenie 113 
5.1. Postrzeganie i działanie barw 115 
5.1.1. Barwa i światło 115 
5.2. Mieszanie barw 115 
5.2.1. Addytywne mieszanie barw 115 
5.2.2. Substraktywne mieszanie barw 116 
5.3. Systemy porządku barw 116 
5.4. Metameryzm 118 
5.5. Kontrasty barwne 118 
5.6. Barwy bezpieczeństwa 119 
5.7. Pomiary barwy 119 
5.8. Systemy mieszania lakierów 120 
5.9. Różnice w odcieniach 120 
5.10. Połysk 120 
5.11. Oznaczenia barwy 121 
Zadania 122 
6. Lakierowanie samochodów 123 
6.1. Przygotowanie lakieru 125 
6.1.1. Przygotowanie podłoża 125 
6.1.2. Odrdzewianie 126 
6.1.3. Piaskowanie 126 
6.1.4. Szlifowanie 126 
6.1.5. Przygotowanie tworzyw sztucznych 128 
6.1.6. Ważne wskazówki dotyczące pracy z urządzeniami elektrycznymi 129 
6.1.7. Maskowanie części nadwozia i pojazdu 130 
6.1.8. Karty techniczne 132 
6.1.9. Metody kontroli 135 
Zadania 139 
6.2. Lakiernictwo renowacyjne 140 
6.2.1. Konserwacja podwozia 140 
6.2.2. Renowacja powłoki lakierowej 143 
6.2.3. Błędy lakiernicze 173 
6.2.4. Zanieczyszczenia lakieru i przyczyny ich powstawania 176 
Zadania 185 
6.3. Lakierowanie fabryczne samochodów osobowych 186 
6.3.1. Narzędzia i urządzenia lakiernicze 190 
6.3.2. Przygotowanie sprężonego powietrza 190 
6.3.3. Narzędzia lakiernicze 193 
Zadania 212 
7. Czyszczenie powierzchni 213 
7.1. Konserwacja powłoki lakierowej 215 
7.2. Czyszczenie wnętrza pojazdu 227 
Zadania 228 
Słowniczek pojęć fachowych polsko-niemiecko-angielski 229
Wykaz literatury 239

Skorowidz 241 

miękka
978-83-206-1784-9
Karl Weinhuber, Klaus Auer
1 / 2010
Lista komentarzy:
Nie ma jeszcze opublikowanych komentarzy.
Ocena:

Dodaj swoje uwagi na temat tego produktu:

Użytkownik:
Adres e-mail: