AutoCAD 2014 PL. Pierwsze kroki
 • Zniżka: 40%
 • Cena: 39.00 23.40 zł
Dodaj AutoCAD 2014 PL. Pierwsze kroki do koszyka
Modelowanie 3D w programie AutoCAD
 • Cena: 43.90 zł

Książka chwilowo niedostępna.

 • Cena:

Książka chwilowo niedostępna.

 

Regulamin sklepu

Sprzedającym jest EKKOM Sp. z o.o., ul. dr. Józefa Babińskiego 71 B, 30-394 Kraków, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000146580, NIP: 676 22 28 495, Regon: 356596014 Kapitał zakładowy: 256000 zł.

Dane do korespondencji: EKKOM Sp. z o.o., ul. dr. Józefa Babińskiego 71 B, 30-394 Kraków, tel.: (12) 267-23-33, e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kupującym jest osoba fizyczna lub osoba prawna, która osobiście lub przez upoważnioną osobę złożyła zamówienie za pośrednictwem Internetu.
Złożenie zamówienia oznacza zgodę na podane niżej warunki sprzedaży.

Warunki sprzedaży:

 1. Zamówienia można składać wyłącznie za pomocą przygotowanego w tym celu formularza.

 2. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu płatności za zamówiony towar lub po potwierdzeniu przez Sprzedającego zamówienia za pobraniem. 

 3. Zastrzegamy sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia zamówienia oraz weryfikacji podanych danych w terminie 7 dni licząc od daty złożenia zamówienia.

 4. W przypadku niemożności potwierdzenia zamówienia lub weryfikacji danych w ciągu 7 dni, zamówienie stanie się nieważne.

 5. Przy wysyłce paczki za pośrednictwem Polskiej Poczty, przesyłką ekonomiczną doliczamy koszty wysyłki zgodnie z wybraną opcją.

 6. W przypadku dyspozycji wysyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej Kupujący ponosi faktyczne koszty wysyłki według cennika firmy kurierskiej.

 7. Kupujący upoważnia Sprzedającego do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy i zobowiązuje się do zapłaty należności.

 8. Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedającego podanych danych dla realizacji transakcji.

Termin realizacji

Termin realizacji zamówienia określa się na 14 dni kalendarzowych, chyba, że informacja przy produkcie mówi inaczej. Czas realizacji zamówienia liczony jest od daty potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego.

Prawo odstąpienia od umowy przez konsumenta.

 1. Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia objęcia zakupionej rzeczy w posiadanie przez Kupującego lub osobę trzecią inną niż przewoźnik wskazaną przez Kupującego.

 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy Sprzedającego w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres: ul. dr. Józefa Babińskiego 71B, 30-394 Kraków, lub pocztą elektroniczną na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

 4. W zakresie odstąpienia od umowy Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który znajduje się poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe.

 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedający może się wstrzymać ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania przez Kupującego, w zależności które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 7. Kupujący zobowiązany jest odesłać zakupioną rzecz na następujący adres: EKKOM Sp. z o.o., ul. dr. Józefa Babińskiego 71 B, 30-394 Kraków, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 8. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 9. Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Do: EKKOM Sp. z o.o., ul. dr. Józefa Babińskiego 71 B, 30-394 Kraków, tel.: (12) 267-23-33, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

* niepotrzebne skreślić