AutoCAD 2014 PL. Pierwsze kroki
  • Zniżka: 35%
  • Cena: 39.00 25.35 zł
Dodaj AutoCAD 2014 PL. Pierwsze kroki do koszyka
Modelowanie 3D w programie AutoCAD
  • Cena: 43.90 zł

Książka chwilowo niedostępna.

  • Cena:

Książka chwilowo niedostępna.

Mały kodeks drogowy z objaśnieniami

Stan prawny na 1 marca 2010 r. Uzupełnienia można pobrać na tej stronie w Uaktualnieniach.W książce zamieszczono przepisy ( plus w.w. uzupełnienia) regulujące ruch pojazdów, pieszych i zwierząt na drogach oraz określające warunki zachowania porządku i bezpieczeństwa drogo ...Czytaj więcej // The tab part
46,32 PLN


+

Stan prawny na 1 marca 2010 r. Uzupełnienia można pobrać na tej stronie w Uaktualnieniach.
W książce zamieszczono przepisy ( plus w.w. uzupełnienia) regulujące ruch pojazdów, pieszych i zwierząt na drogach oraz określające warunki zachowania porządku i bezpieczeństwa drogowego. Jako nieodłączne od zasad ruchu przedstawiono przepisy dotyczące znaków i sygnałów drogowych. Przepisy opatrzono objaśnieniami, pomagającymi właściwie zrozumieć i interpretować ich, niekiedy niejasną lub skomplikowaną treść. 
Na końcu kolorowa wklejka ze znakami drogowymi. 

Odbiorcy: osoby zawodowo związane z ruchem drogowym, to jest wykładowcy i instruktorzy nauki jazdy, funkcjonariusze Policji i Sił Zbrojnych, pracownicy administracji publicznej i wymiaru sprawiedliwości, rzeczoznawcy, a także kierowcy i kandydaci na kierowców. 

Spis treści:

Od wydawcy 5
Od autora 6
CZĘŚĆ I. RUCH DROGOWY
Prawo o ruchu drogowym – wyciąg z ustawy 7
Dział I. Przepisy ogólne 7
Dział II. Ruch drogowy 27
Rozdział 1. Zasady ogólne 27
Rozdział 2. Ruch pieszych 38
Rozdział 3. Ruch pojazdów 45
Oddział 1. Zasady ogólne 45
Oddział 2. Włączanie się do ruchu 47
Oddział 3. Prędkość i hamowanie 49
Oddział 4. Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu 56
Oddział 5. Wymijanie, omijanie i cofanie 61
Oddział 6. Wyprzedzanie 63
Oddział 7. Przecinanie się kierunków ruchu 68
Oddział 8. Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza 76
Oddział 9. Holowanie 79
Oddział 10. Ruch pojazdów w kolumnie 81
Oddział 11. Przepisy dodatkowe o ruchu rowerów, motorowerów oraz pojazdów zaprzęgowych 82
Rozdział 4. Ruch zwierząt 85
Rozdział 5. Porządek i bezpieczeństwo ruchu na drogach 86
Oddział 1. Przepisy porządkowe 86
Oddział 2. Zatrzymanie i postój 95
Oddział 3. Używanie świateł zewnętrznych 106
Oddział 4. Warunki używania pojazdów w ruchu drogowym 110
Oddział 5. Wykorzystanie dróg w sposób szczególny 128
Załącznik do części I –przepisy uzupełniające 135
Wybrane przepisy ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym 135
CZĘŚĆ II. ZNAKI I SYGNAŁY DROGOWE
Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych 142
Rozdział 1. Przepisy ogólne 143
Rozdział 2. Znaki drogowe pionowe 149
– Znaki ostrzegawcze 149
– Znaki zakazu 167
– Znaki nakazu 193
– Znaki informacyjne 200
– Znaki kierunku i miejscowości 219
– Znaki uzupełniające 227
Rozdział 3. Dodatkowe znaki pionowe 234
– Dodatkowe znaki przed przejazdami kolejowymi 234
– Dodatkowe znaki dla kierujących tramwajami 235
– Dodatkowe znaki szlaków rowerowych 238
– Dodatkowe znaki dla kierujących pojazdami wojskowymi 238
Rozdział 4. Znaki drogowe poziome 239
Rozdział 5. Sygnały świetlne nadawane przez urządzenia umieszczone na drodze 250
– Sygnały świetlne dla kierujących i pieszych 250
– Sygnały świetlne dla kierujących pojazdami wykonującymi odpłatny przewóz osób na regularnych liniach 260
Rozdział 6. Sygnały dawane przez uprawnione osoby 263
Rozdział 7. Sygnały dźwiękowe lub wibracyjne wysyłane przez urządzenia umieszczone na drodze 267
Rozdział 8. Przepisy przejściowe i końcowe 268

Załącznik do rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych
Spis wzorów znaków i sygnałów drogowych 269
Znaki drogowe pionowe 269
– Znaki ostrzegawcze 269
– Znaki zakazu 270
– Znaki nakazu 271
– Znaki informacyjne 272
– Znaki kierunku i miejscowości 273
– Znaki uzupełniające 274
– Tabliczki do znaków drogowych 275
Dodatkowe znaki pionowe 277
– Dodatkowe znaki przed przejazdami kolejowymi 277
– Dodatkowe znaki dla kierujących tramwajami 277
– Dodatkowe znaki szlaków rowerowych 278
– Dodatkowe znaki dla kierujących pojazdami wojskowymi 278
Znaki drogowe poziome 278
Sygnały świetlne 279
– Sygnały świetlne dla kierujących i pieszych 279
– Sygnały świetlne dla kierujących pojazdami wykonującymi odpłatny przewóz osób na regularnych liniach 279

Wzory znaków i sygnałów drogowych 281

miękka
978-83-206-1762-7
Zbigniew Drexler
4, uaktualnione / 2010
Lista komentarzy:
Nie ma jeszcze opublikowanych komentarzy.
Ocena:

Dodaj swoje uwagi na temat tego produktu:

Użytkownik:
Adres e-mail: