AutoCAD 2014 PL. Pierwsze kroki
  • Zniżka: 40%
  • Cena: 39.00 23.40 zł
Dodaj AutoCAD 2014 PL. Pierwsze kroki do koszyka
Modelowanie 3D w programie AutoCAD
  • Cena: 43.90 zł

Książka chwilowo niedostępna.

  • Cena:

Książka chwilowo niedostępna.

Radarowa penetracja gruntu GPR

W książce z serii Współczesne technologie radarowe przedstawiono najważniejsze aspekty techniki radarowej penetracji gruntu (ang. Ground Penetrating Radar). Opisano w niej zjawiska fizyczne towarzyszące propagacji fal elektromagnetycznych w strukturze gleby i wynikające z ich charakteru techn ...Czytaj więcej // The tab part
46,75 PLN
4 5 1 Product


+

W książce z serii Współczesne technologie radarowe przedstawiono najważniejsze aspekty techniki radarowej penetracji gruntu (ang. Ground Penetrating Radar). Opisano w niej zjawiska fizyczne towarzyszące propagacji fal elektromagnetycznych w strukturze gleby i wynikające z ich charakteru techniczne cechy aparatury GPR. Podano również informacje o budowie jej typowych podzespołów oraz o podstawowych algorytmach przetwarzania sygnałów georadarowych, a także wiele informacji dotyczących zastosowań techniki GPR i nowoczesnych rozwiązań urządzeń, nad którymi pracuje się w światowych laboratoriach i które są dostępne na rynku. Monografia zainteresuje osoby, dla których radar penetracji gruntu stanowi lub może stanowić użyteczne narzędzie pracy.

 

Spis treści:

Wykaz autorów 5 
Wykaz najważniejszych oznaczeń 6 
Przedmowa 7 
Wprowadzenie 9 
1. Radar geofizyczny – polski pierwowzór georadaru 11 
2. Podstawy działania radarów penetracji gruntu 20 
2.1. Środowisko i zasada pracy radaru geofizycznego 20 
2.1.1. Zakłócenia typu clutter 23 
2.1.2. Klasyfikacja radarów penetracji gruntu 23 
2.1.3. Podstawowe parametry metody GPR 24 
3. Podstawowe cechy gleby z punktu widzenia techniki GPR30 
3.1. Budowa podstawowych typów gleb 30 
3.2. Dielektryczne własności ziemi piaszczystej 33 
4. Rozchodzenie się fal elektromagnetycznych w glebie 36 
4.1. Własności propagacyjne gleby 36 
4.2. Straty związane z propagacją sygnału w ziemi 39 
5. Sygnały ultraszerokopasmowe 43 
5.1. Wiadomości ogólne o sygnałach radarowych 43 
5.2. Sygnały sondujące proste 46 
5.3. Sygnały radarowe złożone 47 
5.3.1. Sygnały złożone z manipulacją fazy 49 
5.3.2. Sygnały złożone z manipulacją (modulacją) częstotliwości 51 
6. Modelowanie propagacji fal elektromagnetycznych w glebie54 
6.1. Wprowadzenie 54 
6.2. Model bazujący na zasadach optyki geometrycznej 55 
6.3. Model linii transmisyjnej 57 
6.4. Model rozpraszania fal elektromagnetycznych na trójwymiarowej inkluzji ulokowanej w n-warstwowym medium dielektrycznym z zastosowaniem diadycznej funkcji Greena 63 
6.5. Metody numeryczne 68 
7. Podstawowe konstrukcje GPR 72 
7.1. Radary impulsowe 72 
7.2. Generatory ultrakrótkich impulsów 76
7.3. Radary z liniową modulacją częstotliwości 82 
7.4. Radary ze schodkową modulacją częstotliwości 88 
7.4.1. Radary impulsowe ze schodkową modulacją częstotliwości 88 
7.4.2. Radar z falą ciągłą ze schodkową modulacją częstotliwości 93 
7.4.3. Porównanie typów georadarów w aspekcie potencjału energetycznego (zasięgu penetracji) 95 
8. Przegląd anten stosowanych w technice GPR 102 
8.1. Wprowadzenie 102 
8.2. Dipole szerokopasmowe 103 
8.3. Anteny Vivaldi 107 
8.4. Anteny spiralne 109 
8.5. Anteny tubowe 111 
8.6. Szerokopasmowe układy dopasowania anten 114 
9. Podstawowe algorytmy przetwarzania sygnałów GPR 118 
10. Podstawowe formaty danych georadarowych 128 
10.1. Format danych firmy GSSI 128 
10.2. Format danych firmy Sensors & Software 129 
10.3. Format danych firmy MALÅ Geoscience 130 
11. Metodyka pomiarów GPR 135 
11.1. Pomiary georadarowe 135 
11.1.1. Profilowanie refleksyjne 135 
11.1.2. Profilowanie prędkościowe 138 
11.1.3. Prześwietlanie 140 
11.2. Organizacja pomiarów 140 
12. Metody przetwarzania sygnałów GPR w aspekcie rozpoznawania i klasyfikacji obiektów niebezpiecznych 143 
12.1. Wstęp 143 
12.2. Charakterystyka środowiska min i środowiska geologicznego 144 
12.3. Charakterystyka czasowo-częstotliwościowa miny 146 
12.4. Właściwości polarymetryczne obiektu 146 
12.5. Charakterystyka otoczenia min 148 
12.6. Zakłócenia 149 
12.7. Rozpoznawanie i klasyfikacja obiektów 152 
12.8. Metody korelacyjne w procesie rozpoznawania 154 
12.9. Ekstrakcja (wydobywanie) cech 156 
12.10. Dyskryminacja / klasyfikacja wykrytych obiektów 159 
13. Krótka charakterystyka komercyjnych konstrukcji georadarowych 161 
13.1. Georadary firmy MALÅ Geoscience 161 
13.2. Georadary firmy Sensors & Software 167 
13.3. Georadary SIR firmy GSSI 168 
13.4. Georadary RIS firmy IDS 170 
13.5. Georadary innych firm 172 
13.6. Podsumowanie 176 
14. Zastosowania techniki GPR 179

miękka
978-83-206-1951-5
Praca zbiorowa, red. Mateusz Pasternak
1 / 2015
Lista komentarzy:
Nie ma jeszcze opublikowanych komentarzy.
Ocena:

Dodaj swoje uwagi na temat tego produktu:

Użytkownik:
Adres e-mail: