AutoCAD 2014 PL. Pierwsze kroki
  • Zniżka: 35%
  • Cena: 39.00 25.35 zł
Dodaj AutoCAD 2014 PL. Pierwsze kroki do koszyka
Modelowanie 3D w programie AutoCAD
  • Cena: 43.90 zł

Książka chwilowo niedostępna.

  • Cena:

Książka chwilowo niedostępna.

Trwałość mostów drogowych

Publikacja poświęcona metodom oceny oraz badań określających trwałość wytrzymałościową mostów drogowych, głównie wykonanych ze stali, w aspekcie praktycznym. Podano podstawy trwałości mostów, propozycję uwzględnienia trwałości mostów w podziale nakładów na ich utrzymanie, krz ...Czytaj więcej // The tab part
55,20 PLN
4 5 1 Product


+

Publikacja poświęcona metodom oceny oraz badań określających trwałość wytrzymałościową mostów drogowych, głównie wykonanych ze stali, w aspekcie praktycznym. Podano podstawy trwałości mostów, propozycję uwzględnienia trwałości mostów w podziale nakładów na ich utrzymanie, krzywe degradacji i kategorie trwałości mostów oraz ich wpływ na trwałość obiektów mostowych, opisano także książki obiektów mostowych zawierające informacje zbierane przez jednostki administracyjne drogownictwa. Książka zawiera wskazówki dotyczące zagadnień związanych z szacowaniem trwałości, zebrane na podstawie doświadczeń autorów, a przedstawione Czytelnikom w zwartej i czytelnej formie.

Odbiorcy: inżynierowie projektanci oraz pracownicy służb odpowiedzialnych za utrzymanie obiektów mostowych, jak również pracownicy naukowi i studenci wydziałów wyższych uczelni technicznych o kierunkach drogownictwo i mostownictwo. 

Spis treści:

Wykaz oznaczeń  7
Przedmowa  9
1. Wstęp 11
2. Trwałość mostu. Pojęcia 13
2.1. Trwałość mostu. Struktura trwałości  13
2.2. Miara stanu technicznego mostu. System punktowy  16
2.3. Związki istniejące między miarą stanu technicznego oraz funkcją gęstości czasu poprawnej pracy mostu ƒ(t)   17
2.4. Funkcja intensywności uszkodzeń λ(t) i jej związek z miarą stanu technicznego 18
2.5. Rodzaje trwałości mostu  20
2.6. Podstawowy charakter funkcji uszkodzeń dla obiektu mostowego  23
2.7. Funkcja uszkodzeń obiektu mostowego monotonicznie rosnąca  24
3. Propozycja uwzględniania trwałości mostu w podziale nakładów na utrzymanie mostu  25
3.1. Propozycja ogólnego wzoru rozdziału budżetu na poszczególne jednostki regionalne. Współczynnik rodzaju mostów n   25
3.2. Trwałości podstawowe Di  26
4. Krzywe degradacji. Kategorie trwałości mostów  29
4.1. Opis degradacji mostów. Aktualny stan wiedzy  29
4.2. Próba opisu modelu degradacji mostów drogowych w Polsce na bazie wybranej grupy mostów  34
4.3. Krzywe degradacji  39
4.3.1. Rozważania ogólne 39
4.3.2. Przypadek k=l   40
4.3.3. Przypadek k≠l   42
4.4. Kategorie cech mostów  43
4.4.1. Kategorie jako współrzędne przestrzeni obiektów mostowych  43
4.4.2. Kategoria ustrojowa (K-1)  44
4.4.3. Kategoria konstrukcyjna (K-2)  44
4.4.4. Kategoria eksploatacyjna (K-3)  45
4.4.5. Kategoria środowiskowo-utrzymaniowa (K-4)  45
4.4.6. Kategoria wiekowa (K-5)  45
5. Wpływ kategorii cech mostu na jego trwałość  47
5.1. Wpływ kategorii (K-1) na trwałość obiektu mostowego  47
5.1.1. Klasa (K-1) jako oś współrzędnych przestrzeni obiektów mostowych  47
5.1.2. Struktura ruchu S i rozpiętość przęsła l jako parametry klasy (K-1)  47
5.1.3. Zmiany trwałości obiektu mostowego w zależności od wartości współczynnika λ1(l)  49
5.2. Wpływ kategorii konstrukcyjnej (K-2) na trwałość obiektu mostowego  51
5.2.1. Klasa (K-2) jako oś współrzędnych obiektów mostowych  51
5.2.2. Wpływ rodzaju materiału na trwałość obiektu mostowego  51
5.2.3. Wpływ stosunku obciążenia ruchomego (p) do obciążenia stałego (g) 52
5.2.4. Wpływ wytrzymałości zmęczeniowej  54
5.3. Wpływ kategorii eksploatacyjnej (K-3) na trwałość obiektu mostowego  58
5.3.1. Klasa (K-3) jako oś współrzędnych przestrzeni obiektów mostowych  58
5.3.2. Podział objętości obciążenia według klasy drogi  59
5.3.3. Liczbowe ujęcie wpływu objętości obciążenia na trwałość obiektu mostowego  60
5.4. Wpływ kategorii środowiskowo-utrzymaniowej (K-4) na trwałość obiektu mostowego 63
5.4.1. Klasa (K-4) jako współrzędna przestrzeni obiektów mostowych  63
5.4.2. Wpływ środowiska na trwałość obiektów mostowych  64
5.4.3. Wpływ utrzymania i stanu technicznego obiektu mostowego na jego trwałość  67
5.5. Wpływ kategorii wiekowej (K-5) na trwałość obiektu mostowego  75
5.6. Normowanie przestrzeni obiektów mostowych  81
5.7. Przykłady obliczenia trwałości mostów  83
6. Książki obiektów mostowych. Informacje zbierane przez jednostki administracyjne drogownictwa  84
Podsumowanie 88
Literatura  89

twarda
978-83-206-1578-4
Henryk Czudek, Adam Wysokowski
1, dodruk
Lista komentarzy:
Nie ma jeszcze opublikowanych komentarzy.
Ocena:

Dodaj swoje uwagi na temat tego produktu:

Użytkownik:
Adres e-mail: