AutoCAD 2014 PL. Pierwsze kroki
  • Zniżka: 30%
  • Cena: 39.00 27.30 zł
Dodaj AutoCAD 2014 PL. Pierwsze kroki do koszyka
Modelowanie 3D w programie AutoCAD
  • Cena: 43.90 zł

Książka chwilowo niedostępna.

  • Cena:

Książka chwilowo niedostępna.

Prawo transportu lądowego

Problematyka prawna transportu jest dość skomplikowana i nasuwa wiele wątpliwości interpretacyjnych. Niniejszy podręcznik zawiera syntetycznie opracowane uregulowania prawa transportu lądowego, głównie drogowego (samochodowego) i kolejowego, ujęte w jasny i przystępny sposób. Uwzględnia ...Czytaj więcej // The tab part
53,55 PLN
5 5 1 Product


+

Problematyka prawna transportu jest dość skomplikowana i nasuwa wiele wątpliwości interpretacyjnych. Niniejszy podręcznik zawiera syntetycznie opracowane uregulowania prawa transportu lądowego, głównie drogowego (samochodowego) i kolejowego, ujęte w jasny i przystępny sposób. Uwzględnia liczne zmiany prawne, które nastąpiły w związku z dostosowywaniem polskiego systemu prawnego do standardów przyjętych w Unii Europejskiej. 

Do tekstu podręcznika załączono podstawowe akty normatywne obowiązujące w dziedzinie transportu lądowego i niektóre wzory dokumentów przewozowych.

Spis treści:

Przedmowa /9
Rozdział I. Źródła prawa transportowego
1. Pojęcie prawa transportowego /11
2. Kodeks cywilny i zakres jego zastosowania /17
3. Przepisy szczególne /18
4. Przewozy krajowe i międzynarodowe /19
Rozdział II. Umowa przewozu. Problematyka ogólna
1. Istota umowy przewozu /21
2. Zawarcie umowy przewozu /24
3. Przewóz osób a przewóz rzeczy (przesyłek, ładunków) /28
Rozdział III. Problematyka prawna przewozu osób
1. Podstawy prawne /30
2. Umowa o przewóz osób /31
3. Prawa i obowiązki stron umowy przewozu /32
4. Przewóz bagażu /33
5. Odpowiedzialność przewoźnika za życie i zdrowie podróżnego /34
6. Odpowiedzialność przewoźnika z tytułu opóźnienia przewozu /35
Rozdział IV. Problematyka prawna przewozów towarowych
1. Pojęcie przesyłki /36
2. Zawarcie umowy o przewóz przesyłki /37
3. Prawa i obowiązki wysyłającego /43
4. Obowiązki i prawa przewoźnika /45
5. Sytuacja prawna odbiorcy przesyłki (adresata)  /47
6. Umowy obrotu gospodarczego a przewóz przesyłek  /49
7. Przewóz ładunku najętym (zaczarterowanym, leasingowanym) środkiem transportu  /50
8. Wykonanie przewozu  /52
Rozdział V. Zasady odpowiedzialności przewoźnika z tytułu przewozu przesyłek
1. Szkody transportowe  /56
2. Odpowiedzialność przewoźnika za szkody w substancji przesyłki /57
3. Odpowiedzialność z tytułu niedotrzymania terminu przewozu /60
Rozdział VI. Międzynarodowe drogowe prawo przewozowe
1. Źródła prawa  /61
2. Przewóz towarów  /63
• Przesyłka towarowa  /63
• Warunki przyjęcia do przewozu /63
• Treść i forma listu przewozowego /66
• Zawarcie umowy przewozu /72
• Należności przewozowe /72
• Zmiany umowy o przewóz /75
• Wydanie przesyłki /79
• Odpowiedzialność przewoźnika /80
3. Międzynarodowe okazjonalne przewozy osób transportem drogowym /86
• Zakres obowiązywania i podstawowe określenia /87
• Wymogi względem przewoźników i pojazdów /87
• Warunki dostępu do międzynarodowego rynku 
  usług przewozowych /89
• Dokumenty uprawniające do wykonywania przewozów 
  okazjonalnych /91
• Kwestie celne i podatkowe drogowego transportu 
  pasażerskiego /92
Rozdział VII. Międzynarodowe kolejowe prawo przewozowe
1. Źródła prawa /95
2. Przewozy osób i bagażu /97
• Umowa o przewóz /97
• Dokument na przejazd /99
• Prawa i obowiązki podróżnego i przewoźnika /100
• Zmiana umowy /103
• Przewóz grupowy /104
• Przewóz bagażu /104
• Odpowiedzialność przewoźnika /105
3. Przewóz towarów /107
• Przesyłka towarowa i jej rodzaje /107
• Warunki przyjęcia do przewozu /110
• Treść i forma listu przewozowego /116
• Zawarcie umowy przewozu /124
• Należności przewozowe /126
• Zmiany umowy o przewóz /132
• Wydanie przesyłki /136
• Odpowiedzialność przewoźnika /138
Rozdział VIII. Uregulowania rynkowe transportu kolejowego
1. Udostępnianie przewoźnikom infrastruktury kolejowej /146
• Unormowania unijne /146
• Regulacje krajowe /146
2. Wzajemne użytkowanie wagonów kolejowych /152
• Użytkowanie wagonów pasażerskich /153
• Użytkowanie wagonów towarowych /155
Rozdział IX. Regulacja prawna przewozów kombinowanych
1. Pojęcia podstawowe /160
2. Ogólne podstawy prawne /162
3. Regulacje transportowe systemu UIRR oraz ICF /164
4. Dokumenty przewozowe /175
Rozdział X. Problematyka prawna usług spedycyjnych
1. Usługi spedycyjne /178
2. Umowa spedycji /180
3. Obowiązki, prawa i odpowiedzialność spedytora /181
4. Szczególne przykłady usług spedycyjnych /185
Rozdział XI. Dochodzenie roszczeń w transporcie
1. Przedawnienie roszczeń w transporcie /189
2. Rozłożenie ciężaru dowodowego /190
3. Protokół o stanie przesyłki /192
4. Komisyjny protokół szkodowy /195
5. Postępowanie reklamacyjne w transporcie /197
Rozdział XII. Elementy ubezpieczeń transportowych
1. Organizacja prawna działalności ubezpieczeniowej /203
2. Ubezpieczenie środków transportowych (casco) / 205
3. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
    posiadaczy pojazdów mechanicznych /208
4. Ubezpieczenie ładunków w transporcie (cargo) /210
5. Ubezpieczenie przewoźnika samochodowego 
    od odpowiedzialności cywilnej przy przewozie przesyłek
    w transporcie zagranicznym /213
Wybrane akty normatywne
1. Wyciąg z kodeksu cywilnego /217
• Umowa przewozu
• Umowa spedycji
2. Ustawa — Prawo przewozowe /223
Wykaz podstawowej literatury /249
Wzory dokumentów przewozowych /251

miękka
978-83-206-1566-1
Władysław Górski, Edward Mendyk
1 / dodruk wydania 2005 / 2014
Lista komentarzy:
Nie ma jeszcze opublikowanych komentarzy.
Ocena:

Dodaj swoje uwagi na temat tego produktu:

Użytkownik:
Adres e-mail:

Powiązane produkty