AutoCAD 2014 PL. Pierwsze kroki
  • Zniżka: 35%
  • Cena: 39.00 25.35 zł
Dodaj AutoCAD 2014 PL. Pierwsze kroki do koszyka
Modelowanie 3D w programie AutoCAD
  • Cena: 43.90 zł

Książka chwilowo niedostępna.

  • Cena:

Książka chwilowo niedostępna.

Podstawy obsługiwania i napraw

W podręczniku przedstawiono najistotniejsze zagadnienia związane z eksploatacją i naprawą pojazdów samochodowych. Opisano techniczne i eksploatacyjne objawy zużycia pojazdów, organizacyjne aspekty obsługiwania (systemy obsługowo-naprawcze, metody planowanie obsługi, indywidualizację cykli ...Czytaj więcej // The tab part
47,25 PLN


+

W podręczniku przedstawiono najistotniejsze zagadnienia związane z eksploatacją i naprawą pojazdów samochodowych. Opisano techniczne i eksploatacyjne objawy zużycia pojazdów, organizacyjne aspekty obsługiwania (systemy obsługowo-naprawcze, metody planowanie obsługi, indywidualizację cykli obsługiwanie w zależności od różnych czynników), zakres i czynności obsługiwania (ocenę stanu technicznego z wykorzystaniem metod diagnostycznych), wyposażenie do obsługiwania i napraw pojazdów (w tym urządzenia kontrolno-pomiarowe i przegląd ważniejszych urządzeń), dokumentację warsztatową (m.in. dokumentację technologiczną, dokumentowanie prac obsługowych i napraw oraz bazy danych), problemy podnoszenia poziomu usług w warsztatach i firmach transportowych, technologie napraw i regeneracji, linie diagnostyczne i inne urządzenia obsługowe oraz naprawcze, zasady podejmowania działalności gospodarczej w zakresie obsługi i naprawy pojazdów, zaopatrzenie zakładów obsługowo-naprawczych, ekologiczne aspekty funkcjonowania zakładów obsługowo-naprawczych pojazdów.

Odbiorcy książki: studenci wydziałów mechanicznych wyższych uczelni technicznych o kierunkach samochodowym i pokrewnych (eksploatacja, transport itp.).

Spis treści:

Wykaz ważniejszych skrótów i oznaczeń 9
Wstęp 13
Rozdział l. Techniczne i eksploatacyjne objawy zużycia pojazdów 15 
1.1. Pojęcie eksploatacji samochodów 15 
1.2. Subiektywne i obiektywne przyczyny zużycia pojazdów 18 
1.3. Techniczne procesy zużycia pojazdów 21 
1.4. Eksploatacyjne czynniki zużycia pojazdów 26 
1.5. Główne aspekty procesów zużycia w tłokowym silniku spalinowym 26 
1.6. Objawy zużycia zespołów pojazdów samochodowych 29 
Rozdział 2. Organizacyjne aspekty obsługiwania 35 
2.1. Systemy obsługiwania i użytkowania 35 
2.2. Strategie obsługiwania pojazdów 41 
2.3. Diagnostyczny system eksploatacji pojazdów 43 
2.4. Organizacja pracy stacji obsługi 46 
2.5. Zasady obsługi i diagnostyki pojazdów 47 
2.6. Metoda wymiany zespołów i podzespołów 52 
2.7. Sposoby wyznaczania obsług technicznych 53 
Rozdział 3. Zakres i czynności obsługiwania 55 
3.1. Technologie obsługiwania podstawowych zespołów pojazdów 55 
3.1.1. Pojazd kompletny 56 
3.1.2. Nadwozie pojazdu 57 
3.1.3. Diagnozowanie układów podwozia 63 
3.1.4. Analiza składu spalin 66 
3.1.5. Ocena szyb samochodowych 68 
3.1.6. Koła i ogumienie 69 
3.1.7. Diagnozowanie silnika 70 
3.1.8. Kompleksowa diagnostyka pojazdu 71 
3.2. Urządzenia elektryczne i elektroniczne 72 
3.3. Pokładowe systemy diagnostyczne OBD 73 
3.3.1. Tryby i testy diagnostyczne pokładowych systemów OBD II 75 
3.3.2. Rodzaje skanerów diagnostycznych OBD 84 
Rozdział 4. Wyposażenie do obsługiwania i napraw pojazdów88
4.1. Wymagania i wyposażenie dla stacji kontroli pojazdów SKP 88 
4.2. Wyposażenie zakładów obsługowo-naprawczych 104 
Rozdział 5. Dokumentacja warsztatowa 112 
5.1. Dokumentacja technologiczna 112 
5.2. Oprogramowanie komputerowe wspomagające pracę stacji obsługi 122 
5.3. Warunki wstąpienia do sieci serwisowej 132 
5.3.1. Warunki wstąpienia do sieci Bosch Service 133 
5.3.2. Warunki wstąpienia do sieci Perfect Service 133 
5.3.3. Warunki wstąpienia do sieci O.K. Serwis 134 
5.4. Dokumentacja warsztatowa w autoryzowanych stacjach obsługi 134 
5.4.1. Stacje obsługowo-naprawcze pojazdów osobowych 134 
5.4.2. Ruchome warsztaty naprawy samochodów 143 
Rozdział 6. Podnoszenie poziomu usług w warsztatach i firmach transportowych 147 
6.1. Autoryzowane serwisy obsługowo-naprawcze 147 
6.2. Firmy transportowe 150 
6.3. Rola marketingu w funkcjonowaniu warsztatów 154 
6.4. Kontrola czynności obsługowo-naprawczych 156 
Rozdział 7. Technologie napraw i regeneracji 160 
7.1. Wprowadzenie 160 
7.2. Kryteria i metody regeneracji części 161 
7.2.1. Kryterium ekonomiczne 163 
7.2.2. Kryteria technologiczne 165 
7.2.3. Kryteria eksploatacyjne 166 
7.2.4. Kryterium bezpieczeństwa 167 
7.3. Metody regeneracji w naprawach części 167 
7.4. Technologiczne procesy naprawy wybranych elementów pojazdów 168 
7.5. Naprawa drobnych uszkodzeń szyb samochodowych 173 
7.6. Lakierowanie renowacyjne i powypadkowe nadwozi 175 
7.6.1. Rodzaje powłok lakierniczych 175 
7.6.2. Dobór koloru lakieru 176 
7.6.3. Przygotowanie powierzchni do lakierowania 178 
7.6.4. Techniki nakładania renowacyjnych powłok lakierniczych 178 
7.6.5. Farby wodorozcieńczalne i inne 182 
7.6.6. Kabiny lakiernicze 184 
Rozdział 8. Linie diagnostyczne i inne urządzenia obsługowe oraz naprawcze 186 
8.1. Podnośniki samochodowe 186 
8.2. Linie diagnostyczne i wyposażenie narzędziowe 193 
8.3. Pomieszczenia pomocnicze i instalacje 210 
Rozdział 9. Zasady podejmowania działalności gospodarczej w zakresie obsługi i naprawy pojazdów 211 
9.1. Podstawowe czynności związane z podjęciem decyzji o uruchomieniu warsztatu obsługowo-naprawczego 211 
9.2. Wymagania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 213 
9.3. Ogólne wymagania prawne do projektowania zakładów obsługowo-naprawczych 214 
9.4. Instalacje technologiczne 216 
9.5. Wymagania dla stacji kontroli pojazdów 218 
Rozdział 10. Zaopatrzenie zakładów obsługowo-naprawczych221 
10.1. Gospodarka materiałowa 221 
10.2. Gospodarka magazynowa 222 
10.3. Logistyczne sieci dystrybucji 226 
10.4. GVO i unijna klauzula napraw 228 
Rozdział 11. Ekologiczne aspekty funkcjonowania zakładów obsługowo-naprawczych pojazdów 231 
11.1. Oddziaływanie motoryzacji na środowisko 231 
11.2. Wyposażenie zakładów obsługowo-naprawczych ze względu na ochronę środowiska 233 
11.3. Wymagania dotyczące stacji demontażu pojazdów 241 
11.3.1. Sektor przyjmowania pojazdów 242 
11.3.2. Sektor magazynowania przyjętych pojazdów 242 
11.3.3. Sektor usuwania z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych, w tym płynów 243 
11.3.4. Sektor demontażu z pojazdów wyposażenia, części oraz materiałów nadających się do ponownego użycia lub odzysku 244 
11.3.5. Sektor magazynowania przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia 245 
11.3 .6. Sektor magazynowania odpadów pochodzących z demontażu pojazdów 246 
11.4. Elementy wyposażenia samochodów niepodlegające recyklingowi 246 
11.5. Wymagania prawne dotyczące ochrony środowiska w zakładach obsługowo-naprawczych 247
Literatura 249
Załączniki 260 

twarda
978-83-206-1734-4
Karol F. Abramek, Mirosław Uzdowski
1 / 2009
Lista komentarzy:
Nie ma jeszcze opublikowanych komentarzy.
Ocena:

Dodaj swoje uwagi na temat tego produktu:

Użytkownik:
Adres e-mail: